TIN TỨC- SỰ KIỆN
9/24/2011
Dự kiến vào tháng 10/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang sẽ mở bán dự án làng sinh...
9/24/2011
Bạn Hoàng Đình Mạnh (email: manhhoang@....com) hỏi: Địa phương tôi có nhiều trường hợp đất đai...
9/24/2011
Thời gian gần đây, chủ đầu tư nhiều dự án khu dân cư trên địa bàn TP. Cần Thơ đã chủ động giảm giá...

Khu vực chia sẻ dữ liệu
TÊN
MÔ TẢ
KÍCH THƯỚC
TẢI XUỐNG
Thông tư liên tịch hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp ...
21647 Kb
Thông tư: Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp
43767 Kb
Quyết định: V/v ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ, môi trường và sự nghiệp kinh tế ...
20721 Kb
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
12082 Kb
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp ngày 29 tháng 9 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định
15303 Kb
Quyết định Ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về...
7273 Kb
Chương trình: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và các Quyết định số: 65, 66, 67 của Thủ tướng Chính phủ về...
12300 Kb
Thông tư 07 /2009/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La
21653 Kb
NGHỊ QUYẾT: Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo ...
16062 Kb
Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập
12227 Kb
Quyết định số 67 Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
17494 Kb
Quyết định số 66 ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê
17561 Kb
Thông tư số 05/2009/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
43767 Kb