Mode:  
Page Functions
Add New Page Current Page Settings Delete Current Page
Add Settings Delete
Copy Current Page Export Page Import Page
Copy Export Import
Module:     Pane:     Add Module To Page
Title:     Insert:     Add
Visibility:     Align:      
Common Tasks
Edit Site Settings Manage Users Manage Security Roles
Site Users Roles
Manage Files Goto Online Help View Solutions
Files Help Solutions
TIN TỨC- SỰ KIỆN
9/24/2011
Dự kiến vào tháng 10/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang sẽ mở bán dự án làng sinh...
9/24/2011
Bạn Hoàng Đình Mạnh (email: manhhoang@....com) hỏi: Địa phương tôi có nhiều trường hợp đất đai...
9/24/2011
Thời gian gần đây, chủ đầu tư nhiều dự án khu dân cư trên địa bàn TP. Cần Thơ đã chủ động giảm giá...

TIN TỨC
Đất không giấy tờ vẫn có thể được cấp sổ đỏ
9/24/2011

Luật sư Lê Viết Phương, Trưởng Văn phòng Luật sư Hồng Khang (Hà Nội) trả lời:

Theo quy định của pháp luật, mọi trường hợp lấn chiếm đất đai đều không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng tôi hiểu rằng trong câu hỏi bạn nêu, việc lấn chiếm là chưa chính xác. Có thể những trường hợp bạn nêu đã và đang sử dụng đất lưu không, đất chưa sử dụng và chưa có qui hoạch hoặc đất khai hoang...

Căn cứ vào khoản 4 và khoản 6, điều 50, Luật Đất đai 2003, nếu người sử dụng đất không có giấy tờ gì, nhưng đã sử dụng ổn định trước ngày 15-10-1993 (ngày Luật Đất đai 1993 có hiệu lực), phù hợp với qui hoạch đã được phê duyệt (nếu có), được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp người đang sử dụng đất có đầy đủ điều kiện như khoản 4, điều 50, nhưng sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 01-07-2004 (ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực) thì cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo qui định của Chính phủ.

Bạn Nguyen Thanh Trung (email:trungc1mythanh... com) hỏi: Năm 1994, bố tôi có mua 150m2 đất ao của xã làm đất ở. Sau đó cùng năm 1994, bố tôi có kè lấn ra ngoài 300m2 (trường hợp như nhà tôi trong xã có 30 hộ). Từ đó đến nay nhà tôi vẫn sử dụng diện tích đó nhưng UBND xã không giải quyết cấp sổ đỏ cho các hộ dân lấn chiếm từ 1994 trong đó có nhà tôi theo như Luật Đất đai 2003. Nay UBND xã xây dựng nhà văn hoá thôn vào khu ao có diện tích ở nhà tôi và thu hồi đất thừa của nhà tôi như vậy là đúng hay sai ? Nhà tôi có được đền bù đối với diện tích thừa sẽ bị thu hồi không?

Luật sư Lê Viết Phương trả lời: Về nguyên tắc, đất lấn chiếm phải bị thu hồi, không được bồi thường và cơ quan nào có thẩm quyền giao đất thì cũng có thẩm quyền thu hồi đất.

Trong trường hợp của gia đình bạn, trước khi giao đất cho UBND xã xây dựng nhà văn hoá thôn thì cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định thu hồi đất mà nhà bạn đang sử dụng và phải bồi thường công trình, cây cối, hoa màu, tài sản khác của nhà bạn trên đất.

Tác giả: Ban Bạn đọc

Quảng Cáo
ĐỐI TÁC